Liên hệ

Xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây 


Yêu cầu của Quý khách sẽ được đáp ứng sau không quá 24 giờ

Trân trọng cảm ơn Quý khách !


 Bà Nguyễn Thị Phương Lan -  Trưởng Ban quản lý tòa nhà

Điện thoại: 0904.44.3488 hoặc 024 3776 0377 (166)